امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۰:۳۰
  • بارینکو بنر 3

  • بارینکو بنر 2

  • بارینکو بنر 1

Loading

بارینکو

علیرضا عزیزی

Iran

البرز - کرج

کارخانه: شهرک صنعتی بهارستان فاز دوم گلستان نهم پلاک 240

  • +۹۸۲۶ ۳۲۷۷۳۰۲۵
  • +۹۸۲۶ ۳۴۷۶۳۴۷۶
  • +۹۸۲۶ ۳۴۷۶۳۴۷۷

۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۶

۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۶

۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۷

۰۹۱۲۱۹۹۳۲۸۷

www.baarinco.com

بارینکو